Nguyên nhân chính cho quyết định đó là hậu vệ trái thường